OBRÓBKA CIEPLNA

Obróbka cieplna

WYDZIAŁ HARTOWNI REALIZUJE:

Usługi na piecach konwencjonalnych


Procesy na piecach konwencjonalnych:
• nawęglanie + hartowanie,
• węgloazotowanie + hartowanie,
• hartowanie,
• ulepszanie cieplne,
• hartowanie (stale narzędziowe proste/złożone),
• wyżarzanie, normalizowanie,
• gabaryt wsadu 600x600x900 mm

Usługi na piecach próżniowych


Procesy na piecach próżniowych:
• nawęglanie próżniowe
• azotowanie,
• hartowanie stali,
• ulepszanie cieplne,
• hartowanie (stale narzędziowe proste/złożone),
• wyżarzanie, normalizowanie,
• przesycanie,
• gabaryt wsadu 600x600x900 m

Usługi na piecach indukcyjnych


Obróbka cieplna – indukcyjna:
• hartowanie indukcyjne,
• odpuszczanie indukcyjne,
• nagrzewanie do obróbki plastycznej.

Badania

Badania metalograficzne:
• badanie twardości,
• badanie głębokości warstwy utwardzonej,
Badania nieniszczące:
• badania magnetyczno proszkowe MT,
• badanie penetracyjne (do uzg.)


ZAUFALI NAM

KLIENCI Z BRANŻ: